Додаток №1

Форма для заповнення інформації

щодо результатів інвентаризації майна банку

та формування ліквідаційної маси

Результати інвентаризації майна банку

та формування ліквідаційної маси

Проведено інвентаризацію майна банку станом на «16» жовтня 2014 року.

За результатами інвентаризації складено скоригований початковий баланс банку станом на «01» лютого 2015 року, який погоджено виконавчою дирекцією Фонду (рішення № 042/15 від «16» лютого 2015 року)

Матеріали інвентаризації та акт за результатами інвентаризації складено та подано до Фонду «04» лютого 2015 року.

Рішенням виконавчої дирекції Фонду № 042/15 від «16» лютого 2015 року затверджено ліквідаційну масу АТ « ФІНРОСТБАНК» станом на «01» лютого 2015 р.:

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка майна. Отримано звіти про оцінку майна, складені ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРЕДИТНЕ БРОКЕРСЬКЕ АГЕНСТВО» (суб’єкт оціночної діяльності відповідно до Сертифікату № 13183/12 виданого ФДМУ 04 квітня 2012р.).

Складові ліквідаційної маси:

Додатки до акту

Група активів

Балансова вартість

(грн.)

Оціночна вартість

(грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

3 386 163,04

3 386 163,04

2

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

16522,51

29779,00

3

Кошти в інших банках

435 740 133,23

47 544 563,96

4

Кредити, надані юридичним особам

1 023 593 487,76

48 560 380,00

5

Кредити, надані фізичним особам

45 104 293,50

5 542 022,80

6

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

61 933 630,45

3 297 429,00

7

Дебіторська заборгованість

1 128514,41

925896,82

8

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

10 157 602,64

12 249 047,88

9

Цінності на позабалансових рахунках

0,00

0,00

Всього:

1 581 060 347,54

121 535 282,50