Звіт про виплати та надходження АТ"ФІНРОСТБАНК" станом на 01.10.2016

Розрахунки з вкладниками (тис. грн)

Надходження (тис. грн)

Загальна гарантована сума

Виплачено вкладникам

Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн)

Реалізація майна Банку

Інші надходження (купон за цінними паперами, продаж/обмін валюти, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення гарантованого депозиту, тощо)

Всього

В період здійснення тимчасової адміністрації

В період здійснення ліквідації

Всього

в тому числі за рахунок звернення стягнення на заставу

в тому числі за рахунок цільової позики фонду

в тому числі за рахунок власних коштів

513363,8

494082,85

237804,77

 

256278,08

680,4

 

7936,3

13397,85

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб на ліквідацію АТ "ФІНРОСТБАНК" I.I.Красюк

Виконавець Томашева Л.І.