Оголошення про проведення повторного конкурсу з продажу активів

АТ «ФІНРОСТБАНК», який проводитиметься у електронній торговій системі на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» www.utsb.kiev.ua/elektronni_torhy 14.05.2015

Уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію Публічного акціонерного товариства «ФІНРОСТБАНК» оголошує повторний конкурс (другі торги) в електронній формі з реалізації майна банку іншим фінансовим установам шляхом відступлення прав вимоги за кредитними договорами та договорами забезпечення виконання зобов’язань на товарній біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» (м. Київ)

лота

Найменування об’єкта продажу або групи об’єктів продажу

Ціна визначена

замовником, грн. (без ПДВ)

Гарантійний

внесок, грн.

(без ПДВ)

00025

Право вимоги за кредитними договорами №9 від 01.03.2007 р., №45 від 16.05.2008 р., №52 від 06.05.2009 р. з однією юр. особою

73065,00

7306,50

00026

Право вимоги за кредитними договорами №37 від 19.03.2008 р., №39 від 31.03.2008 р., №39 від 31.03.2008 р. з однією юр. особою

205230,00

20523,00

00027

Право вимоги за кредитними договорами №102 від 25.05.2012 р., №142 від 11.02.2013 р. з однією юр. особою

3825,00

382,50

00028

Право вимоги за кредитним договором №54 від 15.07.2009 р. з однією юр. особою

22500,00

2250,00

00029

Право вимоги за кредитним договором №81 від 09.06.2011 р. з однією юр. особою

4170,00

417,00

00030

Право вимоги за кредитним договором №18 від 31.07.2009 р. з однією юр. особою

3990,00

399,00

00031

Право вимоги за кредитним договором №52-КЛ/КРВ від 26.12.2012 р. з однією юр. особою

198345,00

19834,50

00032

Право вимоги за кредитним договором №1-К від 09.07.2009 р. з однією юр. особою

235020,00

23502,00

00033

Право вимоги за кредитним договором №51-К від 30.04.2009 р. з однією юр. особою

38430,00

3843,00

00034

Право вимоги за кредитним договором №10 від 16.03.2007 р. з однією юр. особою

1710,00

171,00

00035

Право вимоги за кредитним договором №360-КЛ/КРВ від 27.02.2014 р. з однією юр. особою

709245,00

70924,50

00036

Право вимоги за кредитним договором №127 від 25.12.2012 р. з однією юр. особою

47235,00

4723,50

00037

Право вимоги за кредитним договором №59-КЛ/КРВ від 04.03.2013 р. з однією юр. особою

28800,00

2880,00

00038

Право вимоги за кредитним договором №103 від 06.06.2012 р. з однією юр. особою

12855,00

1285,50

00039

Право вимоги за кредитним договором №111-КЛ/КРВ від 23.12.2013 р. з однією юр. особою

1340840,00

134084,00

00040

Право вимоги за кредитним договором №129 від 27.12.2012 р. з однією юр. особою

730410,00

73041,00

00041

Право вимоги за кредитним договором №122 від 23.11.2012 р. з однією юр. особою

3030,00

303,00

00042

Право вимоги за кредитним договором №1 від 19.12.2012 р. з однією юр. особою

416865,00

41686,50

00043

Право вимоги за кредитним договором №40-КЛ/КРВ від 09.11.2012 р. з однією юр. особою

7390335,00

739033,50

00044

Право вимоги за кредитним договором №357-КЛ/КРВ від 27.02.2014 р. з однією юр. особою

1329540,00

132954,00

00045

Право вимоги за кредитним договором №359-КЛ/КРВ від 27.02.2014 р. з однією юр. особою

1757355,00

175735,50

00046

Право вимоги за кредитним договором №365-КЛ/КРВ від 28.03.2014 р. з однією юр. особою

616890,00

61689,00

00047

Право вимоги за кредитним договором №70-КЛ/КРВ від 18.06.2013 р. з однією юр. особою

5441316,00

544131,60

00048

Право вимоги за кредитним договором №164 від 02.09.2013 р. з однією юр. особою

5940,00

594,00

Всього

20616941,00

2061694,10

Лоти №№0002500048 виставляються на повторний конкурс (другі торги).

Місцезнаходження лотів №№0002500048-К: 65114, м. Одеса, пр. М. Жукова, 47/3.

Реєстраційний внесок за подання заяви про участь у конкурсі – 609,00 грн. (шістсот дев’ять гривень 00 копійок), з урахуванням ПДВ.

Умови конкурсу:

1. Кожний учасник конкурсу укладає договір з товарною біржею «Універсальна товарно-сировинна біржа» про умови участі в конкурсі та зобов’язаний у разі визнання його переможцем сплатити біржі винагороду за проведення конкурсу (шляхом вирахування суми із гарантійного внеску переможця конкурсу) в розмірі не більше 4% (чотирьох відсотків) від кінцевої ціни продажу лота, з урахуванням ПДВ.

2. Реєстраційні та гарантійні внески вносяться на поточний рахунок товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа» №2600112649 у ПАТ «Український професійний банк» у м. Києві, код банку: 300205, код ЄДРПОУ: 32069037.

3. Конкурс проводиться окремо щодо кожного лота.

4. Учасниками конкурсу можуть бути юридичні особи (фінансові установи – банки або небанківські фінансові установи, крім кредитних спілок).

5. Конкурс щодо лотів №№0002500048-К відбудеться за наявності одного учасника.

6. Крок конкурсу 5% (п’ять відсотків) від початкової ціни лота.

7. Засоби платежу – грошові кошти в національній валюті України.

8. Переможець конкурсу на підставі протоколу конкурсної комісії укладає договір відступлення прав вимоги за кредитними договорами та протягом 10 (десяти) банківських днів після закінчення конкурсу зобов’язується провести повний розрахунок з АТ «ФІНРОСТБАНК» (ЄДРПОУ: 14366762) за наступними реквізитами: рахунок №32071100901 в Управлінні НБУ в Одеській області, код банку: 328027.

Ознайомитись з об’єктами продажу можна в робочі дні з 10.00 до 17.00 за їх місцезнаходженням, попередньо зателефонувавши за тел. (048) 717-55-25 (контактна особа для ознайомлення з кредитними справами – Покора Ірина Олександрівна).

Період часу, протягом якого в он-лайн режимі буде проводитись повторний конкурс за наявності заяв в системі електронних торгів товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»:

- 14 травня 2015 року, 10.00 – 10.30 – підтвердження цінових конкурсних пропозицій;

- 14 травня 2015 року, 10.30 – 10.40 – надання додаткових цінових конкурсних пропозицій.

У разі внесення цінової пропозиції учасником у визначений термін надання додаткових цінових конкурсних пропозицій (з 10.30 до 10.40), конкурс продовжується на 10 (десять) хвилин, і так щоразу від останньої внесеної пропозиції, поки не буде визначено учасника, що запропонував найкращу цінову пропозицію (протягом робочих годин визначених регламентом товарної біржі). Конкурс завершується, якщо протягом 10 (десяти) хвилин від останньої цінової пропозиції не надійшла наступна найкраща цінова додаткова пропозиція.

Прийом заяв та конкурсної документації про участь у повторному конкурсі в електронні формі буде проводитись на сторінці www.utsb.kiev.ua/elektronni_torhy починаючи з 23 квітня 2015 року в робочі дні з 09.00 до 17.00 (у п’ятницю та передсвяткові дні – до 16.00).

Кінцевий термін сплати реєстраційних та гарантійних внесків, прийому заяв та конкурсної документації (за три робочі дні до дати проведення конкурсу) – 07 травня 2015 року, 17.00.

Кінцевий термін прийому цінових конкурсних пропозицій (за один робочий день до дати проведення конкурсу) – 12 травня 2015 року, 17.00.

Зразок заяви про участь у конкурсі з переліком конкурсної документації, що додається до заяви, розміщено в особистому кабінеті учасника в розділі «Електронні торги».

Учасник, який зареєструвався в конкурсі зобов’язаний надіслати оригінали документів (поданих в електронному вигляді) на товарну біржу «Універсальна товарно-сировинна біржа» за адресою: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11:

- заяву та конкурсну документацію до 07 травня 2015 року, 17.00;

- цінову конкурсну пропозицію до 12 травня 2015 року, 17.00.

У разі виникнення питань звертатися до служби з організації конкурсу товарної біржі «Універсальна товарно-сировинна біржа»: 01054, м. Київ, вул. Воровського, 51, офіс 11, тел./факс (044) 482-07-42, info@utsb.kiev.ua.

Публікація у загальнодержавній газеті «Голос України» - 23 квітня 2015 р.

Публікація у місцевій газеті «Вечірня Одеса» - 23 квітня 2015 г.

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію АТ «ФІНРОСТБАНК» ______________________________ Є.С. Юрченко

м.п.