Додаток

Форма для заповнення інформації

щодо внесення змін до

ліквідаційної маси

 

 

 

 

Результати інвентаризації майна

та формування ліквідаційної маси_

 

            Рішеннями виконавчої дирекції Фонду № 042/15  від 16.02.2015р, № 2004  від 18.05.2017р, № 739  від 15.03.2018р та №2091 від 26.07.2018р затверджено ліквідаційну масу АТ «ФІНРОСТБАНК» станом на 01.02.2015 року з урахуванням змін на 01.06.2018 року:

Після затвердження інвентаризації активів банку та акту формування ліквідаційної маси, у результаті проведеної роботи, були виявленні активи, які не були включені до складу ліквідаційної маси та станом на 10 жовтня 2018 року обліковуються на балансі Банку (відновлена в обліку дебіторська заборгованість).

Згідно з п. 4.16 глави 4 розділу V Положення проведена незалежна оцінка виявлених активів, отримано звіти про оцінку активів неплатоспроможного банку АТ «ФІНРОСТБАНК», складені суб’єктами оціночної діяльності ЗАТ «Консалтингюрсервіс»  (Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності №378/18  від  07 травня 2018 р.). 

У зв’язку з виявленням майна, що не було включено до ліквідаційної маси та на підставі п. 4.14 глави 4 розділу V Положення, з метою достовірності переліку майна Банку, що входить до його ліквідаційної маси, уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ФІНРОСТБАНК» було складено акт про формування ліквідаційної маси станом на 01.02.2015р. з урахуванням змін на 10.10.2018р., (затверджені рішенням виконавчої дирекції Фонду №2877 від 25.10.2018р.)

Складові ліквідаційної маси станом на 01.02.2015р. з урахуванням змін на 10.10.2018р. (щодо дебіторської заборгованості):

Група активів (ліквідаційної маси)

Балансова вартість активів станом на 01.02.2015р з урахуванням змін станом на 10.10.2018 р.

Ринкова вартість активів станом на 01.02.2015р з урахуванням змін станом на 10.10.2018 р.

(грн.)

(грн.)

1

Каса та накопичувальний рахунок в НБУ

3 386 163,04

3 386 163,04

2

Інвестиційні, ювілейні та сувенірні монети

16 522,51

29 779,00

3

Кошти в інших банках

435 740 133,23

47 544 563,96

4

Кредити, надані юридичним особам

1 087 372 089,75

49 513 336,79

4.1.

На балансових рахунках

1 087 372 089,75

49 513 336,79

4.2.

На позабалансових рахунках

0,00

0,00

5

Кредити, надані фізичним особам

45 470 960,43

5 556 372,80

5.1.

На балансових рахунках

45 104 293,50

5 542 022,80

5.2.

На позабалансових рахунках

366 666,93

14 350,00

6

Цінні папери та інші фінансові інструменти, корпоративні права

61 933 630,45

3 297 429,00

7

Дебіторська заборгованість

246 879 056,32

15 125 994,99

7.1.

На балансових рахунках

206 940 163,18

14 899 115,52

7.2.

На позабалансових рахунках

39 938 893,14

226 879,47

8

Основні засоби, інші необоротні матеріальні активи, необоротні активи утримувані для продажу

10 497 474,31

12 530 837,38

8.1.

На балансових рахунках

10 496 846,31

12 523 479,88

8.2.

На позабалансових рахунках

628,00

7 357,50

 

Всього:

1 891 296 030,04

136 984 476,96

 

 

Уповноважена особа

Фонду гарантування вкладів

фізичних осіб на ліквідацію

АТ «ФІНРОСТБАНК»                                                              О.Б. Андронов