Звіт про виплати та надходження АТ "ФІНРОСТБАНК" станом на 01/01/2019 р.
Інформація про розрахунки з кредиторами (тис. грн) Надходження (тис. грн)
1 черга 2 черга 3 черга 4 черга 5 черга 6 черга 7 черга 8 черга 9 черга 10 черга Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн) Реалізація майна Банку Інші надходження (погашення та доходи за цінними паперами, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення коштів з коррахунків, в т.ч. гарантованого депозиту, штрафи/пені тощо)
Всього в тому числі за рахунок надходження коштів від ДВС
    3100               1334,55 117,25 10550,14 13537,71

Уповноважена особа Фонду             ______________            (Андронов О.Б.)

Виконавець: Шапчиц І.О.

Телефон (048)722-21-44