Звіт про виплати та надходження АТ"ФІНРОСТБАНК" станом на 01.04.2016
Розрахунки з вкладниками (тис. грн) Надходження (тис. грн)
Загальна гарантована сума Виплачено вкладникам Погашення заборгованості за кредитами (тис. грн) Реалізація майна Банку Інші надходження (купон за цінними паперами, продаж/обмін валюти, оренда, погашення дебіторської заборгованості, повернення гарантованого депозиту, тощо)
Всього В період здійснення тимчасової адміністрації В період здійснення ліквідації Всього в тому числі за рахунок звернення стягнення на заставу
в тому числі за рахунок цільової позики фонду в тому числі за рахунок власних коштів
513363,8 493349,6 237804,8   255 544,8 541,6   7292,5 13352,7

Уповноважена особа Фонду

гарантування вкладів фізичних осіб

на ліквідацію АТ «ФІНРОСТБАНК»                 _____________________  І.І. Красюк

 

Виконавець: Томашева Л.І.